מסגרות הדיור

מצפה הבירה2.png

דיור בקהילה מצפה הבירה

2020-01-12 14.25.58.jpg

הוסטל יערים

לאנשים על הרצף האוטיסטי

הוסטל מגדים

הוסטל מעלה החודש - תמונה.jpg

מעלה החורש

לאנשים על הרצף האוטיסטי

מעון ידידה

הוסטל בית הזית

לאנשים על הרצף האוטיסטי