top of page

תעסוקה

מערך דיור ידידה כולל מספר מרכזי תעסוקה ברמות שונות של מורכבות, באופן המותאם לכל דייר בהתאם לתפקודו ויכולותיו והמותאם הן לדיירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, הן לדיירים עם אוטיזם והן לדיירים מהשיקום, כמו גם כיתות הכנה תעסוקתית לדיירים הנדרשים לכך. העבודות מגוונות ומשתנות מעת לעת וכוללות עבודות אריזה, הרכבה וסוגי עבודה נוספים.

בנוסף על כן, דיירים מתאימים עובדים בכיתות פעילות שונות כגון נגריה, בדק בית, גינון, כלכלת בית, כיתת לימוד מיומנות חיי יום-יום ועוד.

לצד זאת, דיירים עצמאיים עובדים בשוק החופשי, במהלך היום.

מרכז תעסוקה
bottom of page