הוסטל יערים

לאוכלוסיה על הרצף האוטיסטי עם התנהגות מאתגרת

הוסטל יערים הינו הוסטל ייחודי הנמצא בתוך בית חולים איתנים ומיועד לדיירים על הרצף האוטיסטי מעל גיל 18, בעלי התנהגות מאתגרת מכלל הארץ הזקוקים להשגחה מוגברת בסביבה מוגנת, תחת אוריינטציה טיפולית-שיקומית. 

הוסטל יערים נחנך בשנת 2020 ובנוי כווילה חדשה ומותאמת לצרכיהם של 12 דיירים בעלי התנהגות מאתגרת ומסכנת, ומאפשרת מסגרת מכילה עם כוח אדם מוגבר מעבר להוסטלים בקהילה, צוות טיפולי, רפואי ופרא-רפואי רחב וחללים בסביבה מוגנת, מתוך תפיסה טיפולית-שיקומית במטרה להפחית התנהגויות מאתגרות ואפשרות לחזור לקהילה.


להוסטל מגיעים דיירים הן מהוסטלים בקהילה, אשר זקוקים למסגרת מוגנת אשר אינה אפשרית במסגרת קהילתית והן לדיירים אשר משתחררים מאשפוז במחלקה פסיכיאטרית לאחר איזון וזקוקים למסגרת מעבר בטרם הם יכולים לחזור לקהילה.

ההוסטל אינו חלק מבית חולים איתנים ואינו חלק ממחלקת האשפוז לדיירים על הרצף
האוטיסטי אשר שייך למשרד הבריאות.

ההוסטל מופעל תחת פיקוח של משרד הרווחה.

© ידידה