top of page

הוסטל יערים

לאוכלוסיה על הרצף האוטיסטי עם התנהגות מאתגרת

הוסטל יערים הינו מסגרת ייחודית המיועדת לדיירים על הרצף האוטיסטי מעל גיל 18, בעלי התנהגות מאתגרת מכלל הארץ הזקוקים להשגחה מוגברת בסביבה מוגנת, תחת אוריינטציה טיפולית-שיקומית. 

הוסטל יערים.jpg
WhatsApp Image 2021-01-14 at 14.10.29.jp

הוסטל יערים הוקם בשנת 2020 והוא בנוי כווילה חדשה ומותאמת לצרכיהם של 12 דיירים בעלי התנהגות מאתגרת בתפקוד נמוך עד בינוני (קלאסי), ומאפשרת מסגרת מכילה עם כוח אדם מוגבר מעבר להוסטלים בקהילה, הכולל צוות טיפולי, רפואי ופרא-רפואי רחב וחללים בסביבה מוגנת ומכילה, מתוך תפיסה טיפולית-שיקומית במטרה להפחית התנהגויות מאתגרות.


להוסטל מגיעים דיירים הן מהוסטלים בקהילה, אשר זקוקים למסגרת מוגנת ברמה אשר אינה אפשרית במסגרת קהילתית וזקוקים למסגרת חלופית משקמת או כבית לחיים, והן לדיירים אשר משתחררים מאשפוז במחלקה פסיכיאטרית לאחר איזון וזקוקים למסגרת מעבר בטרם יוכלו לחזור לקהילה או כמסגרת קבועה לטווח ארוך.
 

התפיסה המקצועית בהוסטל הינה להתאים תחילה את הסביבה במסגרת לצרכי הדייר, תוך כדי בניית תכנית קידום אישית ולו"ז אישי הנבנים ומלווים על ידי מנתחת התנהגות ומרפאה בעיסוק ובליווי עובדת סוציאלית, פסיכיאטר והצוות הטיפולי הרחב - מתוך מטרה להעצים קודם כל את חוזקותיו ויכולותיו בסביבה מכילה ותומכת וצמצום גורמים אשר עשויים להקשות על התהליך. לאחר תקופת ההסתגלות, מתחילים בעבודה המותאמת לקצב ההתקדמות של הדייר להקניית כלים להפחתת התנהגות מאתגרת, התנהגות מול חברים במסגרת, ADL, שיקום תעסוקתי, פעילות פנאי וכו'.

 

ההוסטל מלוּוֶה בפעילויות פנאי מגוונות ביניהן חוג מוסיקה, חוג תנועה, אירועים מיוחדים, פעילויות ספורט וחוג גינון טיפולי.

תהליך הקבלה להוסטל
ההוסטל הינו מסגרת חוץ ביתית הנותנת מענה ארצי לאוכלוסייה על הרצף האוטיסטי עם התנהגות מאתגרת. על מנת להתקבל להוסטל על המועמד להיות מוכר כדייר על הרצף האוטיסטי מעל גיל 18 ועל הוריו או האפוטרופוס שלו לפנות למחלקה לשירותים החברתיים ברשות. לאחר מכן, הרשות פונה לוועדת ההשמה אשר מחליטה האם המועמד מתאים להוסטל יערים ומעבירה את פרטיו למנהל השמה ארצי.

 

ההוסטל ממוקם בשטח בית החולים איתנים, אך אינו חלק מבית החולים ואינו חלק ממחלקת האשפוז לדיירים על הרצף האוטיסטי אשר שייך למשרד הבריאות.

ההוסטל מופעל תחת הפיקוח של משרד הרווחה.

bottom of page