ידידה
מערך דיור לאוכלוסיות  מיוחדות

לאוכלוסייה על רצף האוטיסטי

מערך דיור ידידה - מעון, שלוחות, הוסטלים ומערכי דירות בקהילה
לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית,
אנשים על הרצף האוטיסטי ואנשים מהשיקום

© ידידה