© ידידה

ידידה

לאוכלוסייה על רצף האוטיזם

לאוכלוסייה על רצף האוטיזם

 
ידידה - מעון, שלוחות, הוסטלים ומערכי דירות בקהילה
לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועל הרצף האוטיסטי