ידידה
מערך דיור לאוכלוסיות  מיוחדות
.מקצועיות. ותק. בית

הוסטל לאוכלוסייה על הרצף האוטיסטי

הוסטל לאוכלוסייה על הרצף האוטיסטי

ידידה - מעון, שלוחות, הוסטלים ומערכי דירות בקהילה
לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועל הרצף האוטיסטי
 

© ידידה